Obrada osobnih podataka

Vašim osobnim podacima raspolaže firma Urban Store, d.o.o, sa sjedištem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Prag 3, OIB 24199541, zavedena u Trgovačkom registru Gradskog suda u Pragu pod C 187960 (dalje samo „Administrator“). Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u skladu s Odredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 iz dana 27. 04. 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i njihovim slobodnim kretanjem te o ukidanju smjernice 95/46/ES (općenite odredbe o zaštiti osobnih podataka) – dalje samo „Odredba“ – i drugim pravnim propisima.

Opseg obrade osobnih podataka:

  • Identifikacijski podaci (ime, prezime, datum rođenja, OIB)
  • Podaci za kontakt (e-mail, adresa, telefonski broj)
  • Informacije o kupovnim navikama
  • IP adresa

Cilj korištenja podataka je mogućnost vođenja korisničkih računa na serveru urbanstore.hr koji kupcu omogućuje ugodnije kupovanje kao i održavanje narudžbi na e-shopu urbanstore.hr te ispunjavanje obaveza iz kupoprodajnog ugovora prilikom prve kupnje na urbanstore.hr. Elektronska usluga vođenja korisničkog računa je besplatna na neodređeni period s tim da se u svakom trenutku može prekinuti bez davanja razloga slanjem molbe na adresu info@urbanstore.hr. Daljnji ciljevi su poboljšanje kvalitete usluga, računovodstvene, porezene te zakonske obaveze.

Period pohrane vaših podataka: od registracije pa do tri godine od isteka roka. U slučaju kupovine na urbanstore.hr vaši se osobni podaci čuvaju 5 godina od kraja računovodstvenog perioda, porezni dokument arhiviramo na daljnjih 10 godina. U slučaju da se složite s primanjem reklamnog materijala Administrator će dalje koristiti vaše osobne podatke u marketniške svrhe tri godine od vašeg pristanka.

Dalje bismo Vas htjeli informirati da se obrada osobnih podataka u svrhu marketinških aktivnosti smatra opravdanim korištenjem podataka od strane Adminitratora. Firma Urban Store, d.o.o. ima mogućnost slati vam email bez vašeg pristanka, ponudu reklamnog materijala te usluga koje ste nekom prilikom na e-shopu urbanstore.hr kupili. Slanje ponuda možete u svakom trenutku prekinuti, klikom na link u e-mailu s ponudom. Slanje reklamnih poruka može se prekinuti i iz vašeg korisničkog računa ili pomoću klika na link u e-mailu.

Za ocjenu naših marketinških aktivnosti, analizu uspješnosti reklamnih kampanja, efektivnosti investicija te pozicioniranja na tržištu koristimo usluge firme Roivenue d.o.o., kojoj šaljemo neke podatke o navikama naših klijenata na našim stranicama.

Vaše osobne podatke nećemo predavati trećim osobama s iznimkom:
IT specialistima koji održavaju web urbanstore.hr, trećoj strani s ciljem marketinških analiza, slanja e-maila, dostavnoj službi, platformama za financijske operacije, za procjenu povratne informacije od strane klijenta te analize tržišne pozicije koristimo usluge firme Heureka Shopping d.o.o.

Kontakt na Administratora:

adresa: Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 262 019
e-mail: info@urbanstore.hr
U slučaju dodatnih pitanja u području zaštite podataka kontaktirajte nas direktno na email:
info@urbanstore.hr

Osobne podatke ćemo obrađivati ručno ili automatizirano.
VIŠE INFORMACIJA O VAŠIM PRAVIMA VEZANIMA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA.

Prijavite se za naš newsletter kako Vam ne bi pobjegla nova kolekcija ili popust akcija. Odmah ćemo Vam poslati unikatan kod za popust.

Suglasan sam s obradom osobnih podataka. Više informacija naći ćete ovdje.

Za prijavu je dovoljan jedan klik, hvala! Na Vašu email adresu smo poslali email sa linkom za potvrdu regitracije. Hvala što ste se prijavili.

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US