Više informacija o pravima vezanima za obradu Vaših osobnih podataka

1) pravo zatražiti pristup svojim podacima

dakle pravo tražiti informaciju o tome jesu li i kako su vaši osobni podaci korišteni. Ako Vaši osobni podaci jesu korišteni imate pravo na pristup tim podacima te možete dobiti uvid u sljedeće informacije:

 • a) cilj njihovog korištenja;
 • b) kategorije korištenih osobnih podataka;
 • c) primatelji ili kategorije primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti ustupljeni,
 • posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • d) planirano doba koje će vaši podaci biti pohranjeni ili ako to nije moguće, po kojim
 • kriterijima će to razdoblje biti određeno;
 • e) pravo zatražiti od Administratora promjenu ili brisanje podataka, kao i ograničenje njihove uporabe ili prigovor na njihovo korištenje;
 • f) sve moguće informacije o podrijetlu vaših podataka, ako ih administrator nije dobio od vas;
 • g) činjenicu da dolazi do automatskog odlučivanja uključujući profiliranje zavedeno u članku 22, stavkama 1 te 4 ove Uredbe, te informaciju o tome na koji način se podaci o vama koriste te kakve posljedice mogu imati.

2) pravo zatražiti izmjenu Vaših podataka,

dakle pravo da Administrator bez odgađanja promijeni Vaše netočne osobne podatke; dalje imate pravo na nadopunu nepotpunih podataka i posebnom izjavom.

3) pravo zatražiti brisanje podataka,

dakle pravo da Administrator bez odgađanja izbriše vaše podatke ako ste dali jedan do sljedećih razloga:

 • a) Vaši osobni podaci više nisu potrebni za ostvarenje cilja za koji su bili preuzeti ili
  korišteni;
 • b) ako povučete pristanak na temelju kojeg su Vaši podaci bili preuzeti te ne postoji ni jedan pravni razlog za daljnje korištenje;
 • c) podate prigovor da se vaši osobni podaci prema članku 2, stavke 1 te 2 ove Uredbe više ne koriste;
 • d) Vaši su osobni podaci bili obrađeni protuzakonito;
 • e) Vaše osobni podaci moraju se izbrisati radi ispunjenja pravne obaveze ustanovljene u zakonu Europske unije ili njezinih članica;
 • f) Vaši su osobni podaci bili preuzeti radi pružanja usluga informacijskoj platformi prema članku 8 stavku 1 ove Uredbe,

4) pravo na prekid uporabe Vaših osobnih podataka,

dakle pravo da Administrator ograniči obradu Vaših podataka u kojem god od narednih slučajeva:

 • a) ako tvrdite da neki od podataka nije točan, imate pravo na brisanje podataka, barem na vremenski period potreban administratoru da ustanovi ispravnost vaših podataka;
 • b) obrada je protuzakonita te Vi odbijate brisanje podataka, umjesto toga tražite ograničenje korištenja Vaših osobnih podataka;
 • c) ako Administrator više nema potrebu za Vašim podacima u cilju primarne potrebe, ali vi ih trebate u svrhu pravnih zahtjeva;
 • d) ako date prigovor protiv obrade vaših podataka prema članku 21, stavka 1 ove Uredbe, dok nije provjereno ima li Administrator bitniji razlog za opravdanost korištenja podataka,

5) pravo na prijenos Vaših osobnih podataka,

pravo saznati koje ste osobne podatke dali na korištenje administratoru u strukturiranom čitlljivom obliku te dobiti te podatke kako biste ih mogli proslijediti drugom Administratoru. Administrator se tomu ne može protiviti osim u slučaju da se:

 • a) obrada bazira na:
  • ugovoru prema članku 6 stavka 1 slovo “a” ove Uredbe ili
  • članku 9 stavka 2 slovo “a” ove Uredbe ili
  • prema ugovoru prema članku 6 stavka 1 slovo “b” ove Uredbe;
  • ili
 • b) obrada se provodi automatski.
  Imate pravo na to da Vaše podatke Administrator direktno preda drugom administratoru ako je to tehnički izvedivo.

6) pravo prigovora,

pravo da s obzirom na vašu specifičnu situaciju u svakom trenutku možete zatražiti prekid obrade vaših podataka koji se obrađuju na temelju pravnih razloga:

 • obrada je nužna u svrhu javnog interesa ili pri izvršenju službenih obaveza koje su nadređenim tijelom povjerene Administratoru, ili
 • obrada je nužna iz razloga opravdanih određenim administratorom ili trećom stranom.

Ako uložite prigovor protiv korištenja Vaših podataka, Administrator neće dalje koristiti vaše podatke, osim ako se ne pokaže opravdanim da se koriste u interesu viših ciljeva ili obrane pravnih zahtjeva koji su iznad osobnih interesa.

Prigovor je moguće uložiti protiv korištenja osobnih podataka u svrhu marketinga ili profiliranja. Ako uložite prigovor protiv korištenja podataka koji imaju primarnu svrhu marketing, vaši se podaci u tu svrhu neće koristiti.

7)  pravo prigovora nadzornom tijelu,

Uredu za zaštitu osobnih podataka na adresi Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, službeni web: ;https://www.uoou.cz.

Prijavite se za naš newsletter kako Vam ne bi pobjegla nova kolekcija ili popust akcija. Odmah ćemo Vam poslati unikatan kod za popust.

Suglasan sam s obradom osobnih podataka. Više informacija naći ćete ovdje.

Za prijavu je dovoljan jedan klik, hvala! Na Vašu email adresu smo poslali email sa linkom za potvrdu regitracije. Hvala što ste se prijavili.

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US